Sl.No Lahari Viridha  school/College/Clubs Name
1 G H S S Ambalathara
2 G H S S Attenghanam
3 G H S S Blanthodu
4 M P S G V H S S Vellikkothu
5 G H S S Hosdurg
6 G H S S Kalloyttu
7 G V H S S Kanjanghadu
8 G H S S Kodothu
9 G H S S kottodi
10 G V H S S kuniya
11 G H S S Pakkam
12 G H W S S Ram Nagar
13 G H S S Periya
14 G H S S B East
15 G H S S Ravaneeswaram
16 G H S S Thayoor
17 Uduma
18 G H S S Upulikkay
19 I H S S Ajanoor  Iqbal)
20 D H S S Kanjanghadu
21 G H S Bara
22 G H S Kalicha nadukkam
23 G H S S Pallikkara
24 G  F H S S Bekkal
25 G H S Chamundikuzhy
26 G F H S Kanjanghadu
27 G H S Panathoor
28 G H S Iriya
29 G H S Thachanghadu
30 U N H S
31 Nehru Arts & Science College Kanjanghadu
32  St. Payas College Rajapuram
33 Holly Family H S S Rajapuram
34 Ambedkar Arts & Science College, Periya
35 S N D P Arts & Science College Kalichanadukkam
36 Kaikkottu Kadavu H S S
37 Chayyom H S S
38 Rajas H S S Neeleswaram
39 Parappa H S S
40 Blaar H S S
41 Malothu Kasaba H S S
42 Peelikkodu Govt. H S S
43 Udinoor Govt.H.S.S
44 Kuttamath Govt H S S
45 Cheemeni Govt.H.S S
46 Kakkattu Govt.H S S
47 Kottappuram H S S
48 Kayyur H S S
49 South Thrikkarippur H S S
50 St. Jude Vellarikkundu H S S
51 Padi M R H S S
52 Karimbilu H S Kambalappally
53 Govt.H.S. Banam
54 P K Rajan Memorial Campus,Kannur University,Palathadam
55 Govt. I T I Kayyoor
56 Thrikkarippur Engineering College, Cheemeni
57  I H R D College, Thrikkarippur
58 Govt.Poly Technic College, Thrikkarippur
59 Sharaf Arts & Sceince College, Padanna
60 Govt. I T I Neeleswaram
61 B A R H S S Bovikkanam
62 G H S S Adoor
63 G V H S S Karadukka
64 G H S S Adhoor
65 Annapoornneswaram H S S Agarppady
66 G V H S S Delamppady
67 Navajeevana H S S Perdala
68 G V H S S Periyanni
69 Sri.Saradambaram H S S Sheni
70 G H S S Padrae
71 G H S S Mulleria
72 M S College H S S Perdala
73 G H S S Belloor
74 G H S S Padrai
75 Sri Subhramaneyeswara H S S kattukukkai
76 S N H S Perla
77 G H SPerdala
78 O N V  Memmorial Co-opertive College, Mulleria
79 Nalanda College of Arts & Science  Perla
80 G H S Kumbala
81 G H S Surambaya
82 G H S Kodalamugaru
83 G H S Kodiyamma
84 Sri Vidya Vardhaka High School
85 Dharmathadukka S D P S
86 K V S M H S  Kurudapadavu
87 S A D H S Manjeswaram
88 G H S S Bankkara  Manjeswaram
89 G H S S Pal Valigai Nagar
90 G H S S Kumbala
91  S VH S S Meeya Padavu
92 G H S S Angadymugal
93 G H S S Bekkar
94 G H S S Mangalppady
95 G H S S Uppala
96 Govt. College Manjeswaram
97 G H S S Heroor
98 G H S S Kadambar
99 G V H S S Kuthoor
100 G H S S Mogra
101 G H S S Shiriya
102 G H S S Udyavara
103 S V H S Kodalamugur
104 K  V S M H S Kurudappadavu
105 G H S S Mogra
106 G H S Bekkoor
107 G H SKunnumkuzhi
108 G H S Kulathoor
109 G HS Muryadu
110 G H S Kuttikko
111 St .Mary’s High School Karivedakam
112 Sanjio Public School Pattuppu
113 G H S Banthadukka
114 K C A L P School, Sankarampady
115 Safa Public School, Kuttikkol
116 G H S S BethoorPpara
117 People’s Arts & Science College Muryadu
118 G H S S Alampady
119 G H S S Chemmanadu
120 G H S S Chandragiri
121 G H S S Cherkkala
122 G H S S Edaneer
123 G V H S S & H S S  Kasargod
124 G H S S Kasargod
125 G M V S S Kasargod
126 G H S S Mograputhur
127 G H S S Pattala
128 G M R H SS for Girls,Kasargod
129 Chatta Higher  Secondary School
130 Jamaath Higher Secondary School,Chemmanad
131 H H S I B S H S S Edaneer
132 B E M H S Kasargod
133 S G K H S Kudulu
134 T I S H S S  Naymarmoola
135 Govt.College Kasargod
136 Malabar Islamic Complex Arts & Sceince
137 Sa-Adiya Arts & Science  College,Kasargod